Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.gratcar.pl

 • 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Sklep internetowy gratcar.pl prowadzony jest przez Bartłomieja Kowalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAT-CAR" BARTŁOMIEJ KOWALSKI i wspólnik spółki cywilnej D.P.DOM
  , z siedzibą przy ul. Graniczna 80B, 37-403 Bąków, NIP: 7962992267, REGON: 384157907
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Użytkownika.
 • 2 DEFINICJE
 1. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu gratcar.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Przedsiębiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedający- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAT-CAR" BARTŁOMIEJ KOWALSKI i wspólnik spółki cywilnej D.P.DOM
  , z siedzibą przy ul. Graniczna 80B, 37-403 Bąków, NIP: 7962992267, REGON: 384157907

 2. Użytkownik- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://gratcar.pl
 • 3 KONTAKT
 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Graniczna 80B, 37-403 Bąków

 2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]

 3. Numer telefonu: +48 666 353 555

 4. Konsument może porozumieć się ze Sprzedającym za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 • 4 INFORMACJE OGÓLNE
 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23%).

 2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazany na stronach Sklepu.

 3. Zamówienie można złożyć w następujący sposób:
 • poprzez stronę internetową Sklepu;
 • poprzez wiadomość email na adres podany w niniejszym regulaminie;
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu podany w niniejszym regulaminie.

Użytkownik jest zobowiązany do podania informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, takich jak nazwę i rodzaj wybranego towaru, jego ilość oraz dane Użytkownika: jego imię i nazwisko lub nazwę, oraz dane do wysyłki i dane kontaktowe – numer telefonu i adres email. Ważne! Aby uzyskać fakturę VAT należy obowiązkowo podać dane do faktury wraz z numerem NIP podczas składania zamówienia! Niepodanie danych do faktury spowoduje automatyczne wystawienie paragonu fiskalnego i uniemożliwi uzyskanie faktury z późniejszym terminie!

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten wystawiony dla podatnika zawiera numer NIP (art. 106b ustęp 5 ustawy o VAT). 

Sprzedający ma prawo o odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru lub z innych ważnych przyczyn. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotu zamówienia poprzez dodanie lub usunięcie z zamówienia niektórych towarów. Każda zmiana zostanie wcześniej uzgodniona z Użytkownikiem.

Informacje o towarach oraz ich cenach nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Informacje te należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Dostawa wszystkich produktów zakupionych w Sklepie Internetowym sklep.gratcar.pl możliwa jest wyłącznie na terytorium Polski. Sprzedający nie realizuje wysyłki towarów poza terytorium Polski. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca spoza terytorium Polski dokona zakupu w sklepie może takie zamówienie odebrać wyłącznie osobiście lub zlecić odbiór i transport zakupionego towaru na własny koszt. 

Na podstawie art. 84 KC, jeśli strona Sklepu z oferowanym do sprzedaży przedmiotem lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby Sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Użytkownik błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy.

 • 5 REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą:
 • w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości email z informacją o przyjęciu przez Sprzedającego zamówienia do realizacji w przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu;
 • w trakcie rozmowy telefonicznej z obsługą Sklepu po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika Sprzedającego, jeżeli zamówienie zostało utrwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku nie później niż w chwili dostarczenia zamówionego towaru.

Użytkownik powinien zapłacić Sprzedającemu za zakupiony towar w momencie zamówienia (płatności online), lub w terminie do 7 dni roboczych (przelew na konto) lub w momencie dostarczenia towaru (płatność przy odbiorze) - w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

  1. Przelew na konto: 78 1140 2004 0000 3102 7922 0685, PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GRAT-CAR" BARTŁOMIEJ KOWALSKI i wspólnik spółki cywilnej D.P.DOM, ul. Graniczna 80B, 37-403 Bąków,
  2. Przy odbiorze (za pobraniem), z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota pobrania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł co związane jest z limitem kwoty pobrania jaki obowiązuje w firmie przewozowej, która realizuje dostawy. Nadwyżkę ponad kwotę 10 000 zł należy wpłacić przelewem na podane powyżej konto. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem Sprzedający doliczy do kosztów zakupu koszt opłaty pobraniowej w wysokości 12 zł. 

  3. Za pomocą szybkich płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 2. Towar zostanie wysłany przez Sprzedającego w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia. W przypadku gdy Użytkownik wybierze płatność przelewem, towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

 3. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 • 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - korzystając z danych Sprzedającego podanych w niniejszym regulaminie.

 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. Skutki odstąpienia od umowy:

  1. w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

  2. zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

  3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

  4. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedającego podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie znajdować się w opisie rzeczy w Sklepie.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 7 REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedającego towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedającego.

 4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

 5. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w §3 Regulaminu.

 7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą dołączone do produktu.

 • 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

  2. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
 • 9 DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

 3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

 2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Polityka prywatności

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl